Avís Legal

El domini i la web baniluz.com són propietat, i estan gestionats per:

Dirección:

Baniluz-4, S.L.

Carrer Esparters s/n, Pgno. Industrial Cami Real   

46250 L´Alcudia (Valencia)
España

 

Teléfono:        627 569 637

 

Correo electrónico: clientes@baniluz.com

 

Identificador Fiscal       CIF: B98400500

 

Identificador Registral  BANILUZ-4,S.L.  està inscrita en el Registre Mercantil de Valencia, Tomo 9412, Folio 63, Hoja V-146606

 

Propietat intel·lectual i industrial:

Els continguts publicats en la botiga i especialment els dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques o dibuixos industrials i qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Baniluz-4, S.L. I/o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas s'entendrà que es concedix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial de dites dretes ni es conferix cap dret ni expectativa de dret, i en especial, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre dites contingudes sense l'autorització prèvia expressa de Baniluz dels titulars corresponents.

Legislació aplicable i furs:

Les compravendes realitzades en esta web / botiga online, se sotmeten a la legislació espanyola.
En el cas que sorgisca qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els jutjats i tribunals que, si és el cas, coneixeran de l'assumpte, seran els que dispose la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la que s'atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l'obligació o al del domicili de la part compradora.

En el cas que la part compradora tinga el seu domicili fora d'Espanya, o que es tracte d'una compravenda realitzada per una empresa, ambdós parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de València (Espanya).

La llengua oficial de la web és el castellà (espanyol). Qualsevol dubte o interpretació estarà basada en els textos publicats en espanyol. Les traduccions poden tindre algun error, sent la llegua vàlida el castellà.